Znak firmowy

Impressum

 

Claudia Fiddicke

E-Mail: mail@claudiafiddicke.de
Internet: http://www.claudiafiddicke.de

Komisja Europejska stworzyła europejską platformę internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Aby uzyskać dodatkowe informacje, przejdź do: http://ec.europa.eu/consumers/odr/