مهر زدن

Impressum

 

Claudia Fiddicke

E-Mail: mail@claudiafiddicke.de
Internet: http://www.claudiafiddicke.de

کمیسیون اروپا یک پلت فرم حل اختلافات اروپایی (پلت فرم ODR) ایجاد کرده است. برای اطلاعات بیشتر، لطفا به http://ec.europa.eu/consumers/odr/ بروید